Het cultuurprogramma voor de gemeente Renkum bestaat uit vier onderdelen:
Kunst, Lokaal, NME (Natuur en Milieu-educatie) en Renkum Plus.

Met het onderdeel KUNST maken de leerlingen op verschillende momenten in hun 8-jarige schoolloopbaan twee keer kennis met de kunstdisciplines beeldend, muziek, dans en drama, via een hiervoor ontwikkeld roulatieschema. Voor elke combinatie van groepen is een programma gemaakt.
In schooljaar 2024-2025 ziet dat er als volgt uit:
groep 1/2 – dans
groep 3/4 – muziek
groep 5/6 – theater
groep 7/8 – beeldend 
Elke groep kiest één project en kan daarbij een voorkeursperiode voor uitvoer van de activiteiten aangeven.
De groepen 7/8 kunnen daarnaast inschrijven voor de voorstelling Fanny en Nannerl Take over! (Phion in Musis Arnhem), met busvervoer van en naar het theater via Retourtje Cultuur Gelderland.

Bij LOKAAL kan elke groep één project kiezen.
Bij NME kan elke groep één project kiezen.
Uit het aanbod bij Renkum Plus kan de school naar eigen wens selecteren.
Let op: in het kader van 80 jaar Airborne kunnen groepen 6, 7 en 8 via Renkum Plus EXTRA inschrijven voor het project Rondom de Oude Kerk.

Programma Kunst Programma Lokaal Programma Natuur- en Milieu Educatie Programma Renkum Plus