Het cultuurprogramma voor de gemeente Renkum bestaat uit vier onderdelen:
Kunst, Lokaal, NME (Natuur en Milieu-educatie) en Renkum Plus.

Met het onderdeel KUNST maken de leerlingen op verschillende momenten in hun 8-jarige schoolloopbaan twee keer kennis met de kunstdisciplines beeldend, muziek, dans en drama, via een hiervoor ontwikkeld roulatieschema. Voor elke combinatie van groepen is een programma gemaakt. In schooljaar 2018-2019 staat voor de groepen 1/2 theater op de rol, voor de groepen 3/4 beeldend, voor de groepen 5/6 dans en voor de groepen 7/8 muziek.
Elke groep kan een voorkeursperiode voor uitvoer van de activiteiten aangeven.

Bij LOKAAL kan elke groep één project kiezen.
Bij NME kan elke groep één project kiezen.
Uit het aanbod bij Renkum Plus kan de school naar eigen wens selecteren.

Programma Kunst Programma Lokaal Programma Natuur- en Milieu Educatie Programma Renkum Plus