Meer Muziek in de klas is eind januari 2022 gestart op De Atlas in Renkum. Leerlingen van de bovenbouwklassen konden kiezen voor les op klarinet, trompet of slagwerk. Zij krijgen acht weken lang les van muziekdocenten Sander Waamelink (trompet), Nancy Menheere (klarinet) en Ferdi van Maanen (slagwerk). Begin april wordt het project afgesloten met een concert, samen met (jeugd)leden van de Renkumse verenigingen.
In dit filmpje hoor en zie je de leerlingen aan het werk tijdens hun vierde les.

Op 17 juni 2021 hebben scholen, culturele partners en gemeenten samen het MuziekAkkoord Gelderland-Midden ondertekend.
Zie hier voor een impressie van de bijeenkomst.


Vertegenwoordigers van Renkumse muziekverenigingen, schooldirecteur Hans Verweij namens de Renkumse scholen, cultuurcoach Judica Lookman, mede-financier Lionsclub Renkum en wethouder voor cultuur Leonie Rolink hebben hun handtekening bij het MuziekAkkoord gezet.

We hebben subsidie gekregen van Stichting Meer muziek in de klas voor ons plan MuziekOpmaat.

We willen met dit plan alle kinderen in Renkum de kans geven om zich muzikaal en sociaal te ontwikkelen op school én in de vrije tijd. Méér Muziek in de Klas in Rheden en Renkum legt het accent op de overgang van muziek op school naar talentontwikkeling in de vrije tijd. Wij gaan de komende 3 jaar voor het creëren van een stevige basis, de versterking van de traditie die in onze gemeentes aanwezig is, in de samenwerking tussen scholen en muziekverenigingen.

Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk en aansluiten op wat er is, ook op de school en bij de muziekvereniging. De werkwijze zal herhaalbaar en deelbaar zijn. De samenwerking tussen muziekverenigingen onderling en samenwerking met scholen begeleiden we volgens een professionele en overdraagbare aanpak. We richten het proces daartoe in. We nemen scholen en verenigingen daarin mee en de methodiek zorg ervoor dat dit kan worden gedeeld.