Het extra aanbod is bedoeld voor de scholen in de gemeente Renkum, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs. Culturele partijen kunnen hier zichtbaar maken wat ze scholen te bieden hebben.
Het is ook de plek van aanbod van andere cultuuraanbieders.
De scholen maken zelf een keuze en financieren de uitvoering zelf.

Extra aanbod