Welkom op de website Cultuur in School Renkum!

Alle scholen in Renkum (basis-, voortgezet – en speciaal onderwijs) stellen samen met betrokken organisaties en de gemeente Renkum een Cultuurprogramma op. In dit programma komen leerlingen in aanraking met kunst, cultuur, erfgoed, natuur en literatuur. Scholen en gemeente betalen dit samen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor organisaties om hun extra aanbod op de site te plaatsen, waar scholen een keus uit kunnen maken naast het Cultuurprogramma. De school betaalt dit zelf. Ook hierbij is de vraag vanuit de school het uitgangspunt.

Het Sport en Beweegteam van de gemeente Renkum organiseert sportkennismakingsactiviteiten voor basisschoolleerlingen. In samenwerking met scholen en lokale sportaanbieders organiseren zij tijdens de gymles en na schooltijd sportactiviteiten. Op deze manier maken kinderen kennis met verschillende sporten en verenigingen. Zie hier voor meer info.