Uitleg cultuurprogramma
Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een nieuwe opzet, die de gemeente samen met het onderwijsveld en de lokale culturele partijen heeft gemaakt voor binnenschoolse cultuureducatie. Met deze vorm verstevigen we de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen in de gemeente en gaan we uit van een brede verankering van cultuur binnen het reguliere onderwijs. Scholen kiezen uit één van de drie keuzepakketten: 1. een gezamenlijk aanbod cultuureducatie, 2. Gezamenlijk aanbod cultuureducatie PLUS  verdieping, of voor 3. Cultuur in het hart van het onderwijs: geïntegreerd met alle leergebieden. Scholen zijn hierdoor meer zelf verantwoordelijk voor cultuureducatie en de cultuurcoach is de linking-pin tussen alle partijen. De gemeente stimuleert het eigenaarschap van scholen voor cultuuronderwijs en vraagt culturele organisaties hun educatieve programma’s af te stemmen op en met het onderwijs. Op deze website is het aanbod zichtbaar van culturele partijen in het cultuurprogramma én er is ook plek voor aanbod van andere cultuuraanbieders. De keuze voor deze website is vooral om het lokale aanbod zichtbaar te maken.

Aanleveren activiteit
Via het bijgaande Format Cesisrenkum kun je als aanbieder een activiteit of idee aanleveren voor een educatief programma.

Cultuuraanbieders kunnen vragen of ideeën ook melden bij de cultuurcoach Judica Lookman via cultuureducatie@renkum.nl .