Uitleg cultuurprogramma
Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een intensieve samenwerking die de gemeente samen met het onderwijsveld en de lokale culturele partijen heeft bewerkstelligt voor binnenschoolse cultuureducatie. Met de structuur van het cultuurprogramma verstevigen we de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen in de gemeente en gaan we uit van een brede verankering van cultuur binnen het reguliere onderwijs. De cultuurcoach is de linking-pin tussen alle partijen; scholen, cultuuraanbieders en gemeente. De gemeente stimuleert het eigenaarschap van scholen voor cultuuronderwijs en vraagt culturele organisaties hun educatieve programma’s af te stemmen op en met het onderwijs. Op deze website is het aanbod zichtbaar van culturele partijen in het cultuurprogramma en er is plek voor aanbod van andere cultuuraanbieders. De keuze voor deze website is om vooral het lokale aanbod zichtbaar te maken.

Aanleveren activiteit
Via het bijgaande Format Cesisrenkum kun je als aanbieder een activiteit of idee aanleveren voor een educatief programma.

Cultuuraanbieders kunnen vragen of ideeën ook melden bij de cultuurcoach Judica Lookman via cultuureducatie@renkum.nl .